რატომ ჯობია ჩვეულებრივ მინას გამოწრთობილი მინა ?!

გამოწრთობილ მინას ხშირად უწოდებენ „უსაფრთხოების მინა“-ს. იგი უფრო რეზისტენტულია გატეხვის მიმართ ვიდრე ჩვეულებრივი და თუ ის გატყდა , იგი იმსხვრევა შედარებით პატარა ნამსხვრევებად, რომელიც არ გამოიწვევს სერიოზულ დაზიანებას.

მახასიათებლები

  • დაახლოებით 5-ჯერ ძლიერია ვიდრე ჩვეულებრივი მინა
  • გამოწრთობილი მინის გამოყენება აუცილებელია მსოფლიოს მრავალ კუთხეში ქვეყნის ინდივიდუალური რეგულაციებით ან სპეციფიკაციებით.