ჯეოგლასის ოფიციალური პარტნიორია პრემიუმ ხარისხის მინის მწარმოებელი ფრანგული კომპანია - Saint-Gobain,
რომელსაც უკვე 354 წლიანი გამოცდილება აქვს და თავისი განსაკუთრებული ისტორიით გამოირჩევა.
კომპანია დღემდე მომხმარებელს სთავაზობს მუდმივად განახლებად, დახვეწილ და უმაღლესი ხარისხის მინებს.

www.saint-gobain.com