კომპანია ჯეო გლასი გთავაზობთ მომრგვალებულ კარ ფანჯარას ფერთა ფართო
არჩევანით. კარ ფანჯრების თაღიანი სისტემა უფრო ეფექტურიცაა და მეტად
აქტუალურიც.